Betaling en vergoeding

De betaling en vergoeding is bij Fysiotechnique volledig op restitutiebasis. Dit werkt anders dan je wellicht gewend bent; daarom zetten we deze werkwijze voor je op een rij.

  • Aan het begin van elke maand ontvang je via de mail een overzichtsfactuur van alle behandelingen van de afgelopen maand. (als je deze niet via email kunt ontvangen krijg je deze uiteraard op papier).

  • Het factuurbedrag maak je rechtstreeks over aan Fysiotechnique; met in achtneming van de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

  • De factuur kan je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar, mits je een aanvullende verzekering hebt. De zorgverzekeraar vindt de juiste gegevens op de factuur die nodig zijn voor vergoeding.

  • De vergoeding is afhankelijk van je aanvullende verzekering en of dit een restitutiepolis of een natura/budgetpolis is. Bij de eerste optie, de restitutiepolis, krijgt je alles vergoed. Bij de tweede optie, de natura/budgetpolis, is dat ongeveer 70 % van het marktconforme tarief. Dit tarief is per zorgverzekeraar verschillend.

  • Informeer voor de zekerheid zelf bij je zorgverzekeraar wat de hoogte van de vergoeding is bij niet-gecontracteerde fysiotherapie. Fysiotechnique is niet verantwoordelijk voor je vergoeding, maar denkt wel graag met je mee!


Fysiotechnique biedt je de zorg en aandacht die je van ons gewend bent. Om dit voort te kunnen zetten en waarborgen heeft Fysiotechnique voor deze werkwijze gekozen. Uiteraard staan wij altijd open voor vragen of een nadere toelichting.